Testovanie obyvateľstva obce Mlynky na COVID-19 dňa 27. 02. 2021

Výsledok testovania obyvateľov obce Mlynky zo dňa 20. 02. 2021:

Obyvatelia Obec Mlynky:
Otestovaných: 110 Pozitívnych: 0
Obyvatelia Obec Dedinky:
Otestovaných: 31 Pozitívnych: 0
Obyvatelia cudzí, chatári, návštevníci:
Otestovaných: 92 Pozitívnych: 0
Otestovaných spolu: 233 Pozitívnych spolu: 0

Výsledok testovania obyvateľov obce Mlynky zo dňa 13. 02. 2021:

Obyvatelia Obec Mlynky:
Otestovaných: 124 Pozitívnych: 0
Obyvatelia Obec Dedinky:
Otestovaných: 31 Pozitívnych: 0
Obyvatelia cudzí, chatári, návštevníci:
Otestovaných: 91 Pozitívnych: 0
Otestovaných spolu: 246 Pozitívnych spolu: 0

Výsledok testovania obyvateľov obce Mlynky zo dňa 23. 01. 2021:

Obyvatelia Obec Mlynky:
Otestovaných: 61 Pozitívnych: 0
Obyvatelia Obec Dedinky:
Otestovaných: 6 Pozitívnych: 1
Obyvatelia cudzí, chatári, návštevníci:
Otestovaných: 71 Pozitívnych: 0
Otestovaných spolu: 138 Pozitívnych spolu: 1

Výsledok testovania obyvateľov obce Mlynky zo dňa 22. 01. 2021:

Obyvatelia Obec Mlynky:
Otestovaných: 96 Pozitívnych: 2
Obyvatelia Obec Dedinky:
Otestovaných: 46 Pozitívnych: 0
Obyvatelia cudzí, chatári, návštevníci:
Otestovaných: 88 Pozitívnych: 0
Otestovaných spolu: 230 Pozitívnych spolu: 2