Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Obecný úrad
Mlynky 324
053 76 Mlynky
IČO: 00329371

Kontakty:  
Telefón:     053/ 449 32 09
Fax:     053/ 449 32 09
E-mail:     obecmlynky@fz.sk
Web:     www.mlynky.sk

Úradné hodiny:   
Pondelok     7.30 – 15.00 hod.
Streda     7.30 – 15.00 hod.
Piatok     7.30 – 13.00 hod.

Starosta obce: Ing. Iveta Geletková  tel.: 053 / 449 32 09; 0903634722
Zástupca starostu: