Likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu za rok 2019 bude prebiehať podľa Harmonogramu,ktorý je zverejnený na tejto stránke.

Prosíme občanov aby sa v čo najširšej miere zapojili do triedenia (separácie) odpadu triedením do vriec. Obec zabezpečí vrecia na výmenu formou kus za kus .

Harmonogram zberu a odvozu   odpadu  r. 2019