Stavebný úrad

Stavebný úrad – Mgr. Darina Mazurová, Mgr. Radomila Bondirová

Tel. 053/441 01 93, Mobil: 0917 166 327
E-mail: spolocnauradovna@stonline.sk

Adresa vysunutého pracoviska:

Mestský úrad – 3. poschodie, č. dverí 403
Štefánikovo námestie 1358/1
052 01  Spišská Nová Ves

Úradne hodiny:

Pondelok:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Utorok:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:      8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby