Príroda

Mlynky (795 m) významné stredisko cestovného ruchu v južnej časti NP Slovenský raj. Obec Mlynky leží v príťažlivom prostredí, v západnej okrajovej časti zasahuje do Národného parku Slovenský raj, v severovýchodnej časti ochranného pásma sa nachádza Chránený areál Knola a v severozápadnej časti Mlynky Biele Vody nadväzujú na Národnú prírodnú rezerváciu Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou NP Slovenský raj. Obec Mlynky vznikla spojením baníckych osád : Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec a Sykavka. Spojenie s okolím je zabezpečené autobusovou a železničnou dopravou (trať Margecany-Červená Skala-Zvolen). Slovensky raj, Mlynky, Slovensky raj, lyziarske stredisko, Mlynky,

Poskytuje stravovacie a ubytovacie služby. Nachádzajú sa tu požičovne  lyžiarských potrieb. Z turistických aktivít sú najpopulárnešie turistika v NP Slovensky raj, rybolov a vodné športy v priehade v obci Dedinky, lyžovanie v obciach Dedinky, Mlynky, sedačková lanovka Dedinky – Geravy a splav rieky Hnilec v NPR Stratená.