Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

UPOZORNENIE!

Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov sčítania upozorňujeme občanov, že asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené! Termín realizácie asistencie najskôr od 1. 4. 2021 je stále v závislosti na rozhodnutí – povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR!

Asistovaným sčítaním obyvateľov v obci Mlynky je poverená výhradne pani Bc. Anna Krištofčová, ktorá bude túto asistenciu pre občanov vykonávať najskôr od 01. 04. 2021.

Ak sa obyvateľom ponúkne na asistenciu sčítania iná cudzia osoba ako osoba výhradne poverená obcou Mlynky, ide o falošného asistenta a je potrebné kontaktovať Obecný úrad Mlynky na čísle: 053/44 93 209 alebo políciu na čísle 158.

Do 31. 03. 2021 Vám pri sčítaní môže pomôcť Váš rodinný príslušník.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

  • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
  • Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
  • Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.
  • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
  • Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov sčítanie obyvateľov.
  • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.
  • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

Link s informatívnym videom:
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

https://vimeo.com/471290558

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021:
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Link na otázky a odpovede k SODB:
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9shttps://www.scitanie.sk/