Pozvánka na 1 (ustanovujúce) obecné zastupiteľstvo dňa 28. 11. 2022

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Prílohy