Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
6. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2022 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy