Preskočiť na obsah

VZN 10-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky