Preskočiť na obsah

VZN 11-2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Mlynky a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch