Preskočiť na obsah

VZN 14-2022 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste