VZN 15-2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mlynky

Zverejnené
31. júla 2022
Kategória

Prílohy