Preskočiť na obsah

VZN 8-2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky pre školský rok 2021-2022