VZN 9-2021 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky pre školský rok 2022-2023

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy