VZN 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy