Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 10. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2023

Prílohy