Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mlynky.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 6 k zmluve o stavebnom diele č. 22-2001

31.10.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nobela

5.9.2017

Začiatok účinnosti 5.9.2017

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Nobela

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 42090873

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 11. 10. 2016

Rastislav Mašlonka

29.6.2017

Začiatok účinnosti 29.6.2017

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Rastislav Mašlonka

Dodávateľ - Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 34630732

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Mlynky - Gugel

Dodatok č. 5 k zmluve o stavebnom diele č. 22-2001

31.5.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 11. 10. 2016

Rastislav Mašlonka

13.12.2016

Začiatok účinnosti 14.12.2016

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Rastislav Mašlonka

Dodávateľ - Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 34630732

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Mlynky - Gugel

Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Mlynky – Gugel

Rastislav Mašlonka

11.10.2016

Začiatok účinnosti 11.10.2016

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Rastislav Mašlonka

Dodávateľ - Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 34630732

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 11. 10. 2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 11. 10. 2016

Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 22-2001

31.8.2016

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele č. 22-2001

30.4.2016

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva č. 56/2016

Radoslav Lapšanský

1.4.2016

Začiatok účinnosti 1.4.2016

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Radoslav Lapšanský

Dodávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 197, 053 76 Mlynky

Dodávateľ - IČO 47754605

Prílohy

Nájomná zmluva č. 53/2015

Ján Bigoš

2.1.2016

Začiatok účinnosti 2.1.2016

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Ján Bigoš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy