Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Erika Pamulová