Komisie

Komisia pre šport a cestovný ruch

Predseda komisie: Ľubomír Leskovjanský
Členovia komisie:  Ing. Miroslava Vávrová Revajová, Ing. Jozef Černický

Finančná komisia

Predseda komisie: Bc. Radoslav Lapšanský
Členovia komisie:  Richard Kuchár, Henrieta Rybková

Zbor pre občianske záležitosti

Predseda komisie: Mariana Horká
Členovia komisie:  Cecília Čisárová, Miroslav Leskovjanký