Likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu za rok 2020 bude prebiehať podľa Harmonogramu, ktorý je zverejnený na tejto stránke.

Prosíme občanov aby sa v čo najširšej miere zapojili do triedenia (separácie) odpadu triedením do vriec. Obec zabezpečí vrecia na výmenu formou kus za kus.

Harmonogram likvidácie odpadu 2019
Harmonogram likvidácie odpadu 2020
Harmonogram likvidácie odpadu 2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Mlynky

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Mlynky 2020

Zber jedlých olejov a tukov

Leták pre občanov – zber jedlých olejov a tukov