Oddelenie všeobecnej správy a ekonomiky

Oddelenie všeobecnej správy a ekonomiky:

Vedúca kancelárie: Bc.Anna Krištofčová   agenda: miestne dane a poplatky; evidencia               telefón: 053/4493209 ; 0902 734 722;                       obyvateľstva; overovanie; pokladnica obce;                                                                                      obecná administratíva; mzdová agenda;