Obecné zastupiteľstvo

Mariana Horká

Poslankyňa

Richard Kuchár

Poslanec

Štefan Kontuľ

Poslanec

Ľubomír Leskovjanský

Poslanec

Tomáš Novák

Poslanec

Rudolf Ivan

Poslanec

Mgr. Oľga Melišková

Poslankyňa

Zverejnené 9. augusta 2022.
Upravené 29. novembra 2022.