Oddelenie všeobecnej správy

Oddelenie všeobecnej správy :

Bc.Anna Krištofčová

Vedúca kancelárie

053/4493209 ; 0902 734 722

agenda: 
miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, overovanie, pokladnica obce, obecná administratíva

Zverejnené 9. augusta 2022.
Upravené 30. novembra 2022.