Starosta

 Ing.Iveta Geletková, starostka obce Mlynky

10.11.2018 bola v komunálnych voľbách zvolená a 6.12.2018 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve menovaná do funkcie starostky obce Mlynky  Ing. Iveta Geletková.

Kontaktné údaje:
Tel.: 053 / 449 32 09; 0903 634 722
E-mail: starosta@mlynky.sk