Stavebný úrad

Stavebný úrad – Mgr. Darina Mazurová, Mgr. Radomila Mjartinová

Tel. 053/441 01 93, Mobil: 0917 166 327
E-mail: darina.mazurova@harichovce.sk

Adresa vysunutého pracoviska:

Mestský úrad – 3. poschodie, č. dverí 403
Štefánikovo námestie 1358/1
052 01  Spišská Nová Ves

Úradne hodiny:

Pondelok:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Utorok:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:      8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Dokumenty na stiahnutie:

Ohlásenia:

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udrž. prác

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosti:

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o predlženie lehoty na dokončenie stavby

Návrhy:

Návrh na územné rozhodnutie

Návrh na kolaudáciu stavby

Iné:

Prehlásenie odborného dozoru