Symboly obce

Erb obce

Obec Mlynky združuje, ako najvýznamnejšie banícke centrum, 7 starých baníckych osád v južnej časti bývalého rozsiahleho chotára slobodného baníckeho mesta Spiš. Nová Ves. Lokalizované sú pozdĺž horného toku rieky Hnilec. Patria sem osady Biele Vody, Havrania dolina, Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. V celom území sa nachádzali početné bane na ťažbu železných a medených rúd. V ich blízkosti boli vyťažené rudy ručne triedené, zhutňované a spracované v hámroch v údolí Hnilca. Koncom 19. stor. prevládalo ťažba Fe-rúd žilného ložiska Filip a mesomatického sideritu ložiska Zuzana. V tom čase Coburgové závody v centre Mlyniek postavili pražiace pece, z ktorých sa obohatené Fe-rudy dopravovali do železnej huty v Stratenej a Dobšinej. V oblasti Rakovca a Sýkavky sa ťažili medené a ortuťové rudy. V samostatnej obci Dedinky s osadou Dobšinská Maša má taktiež bohatú banícku tradíciu ťažba železných, medených a nikel-kobaltových rúd. Obec vznikla spojením starých baníckych osád Imrichovce a Štefanovce, spomínaných už v roku 1380.