Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky