Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mlynky.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

FÚRA s.r.o.

1.12.2022

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Kúpna zmluva

Ján Loj

2.11.2022

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Ján Loj, Edita Lojová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve č. 34/2022

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

2.11.2022

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Zmluva o prenájme Lyžiarskeho strediska Mlynky – Biele Vody

Dedinky s. r. o.

28.10.2022

Začiatok účinnosti 29.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Dedinky s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Dedinky 79, 049 73 Dedinky

Dodávateľ - IČO 53631536

Prílohy

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

PATRIOT Corporation spol. s r.o.

26.10.2022

Začiatok účinnosti 27.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ PATRIOT Corporation spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky

Dodávateľ - IČO 36656038

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

ID: A20767094 – Orange Slovensko

4,00 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti 10.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Orange Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18. 10. 2019

SIMON stav

11.10.2022

Začiatok účinnosti 12.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ SIMON stav, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Smrekova 8/31, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 46205811

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo - Výstavba a obnova autobusových zastávok

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

Leskovjanský Jakub

4.10.2022

Začiatok účinnosti 5.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ Leskovjanský Jakub

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva

PATRIOT Corporation spol. s r. o.

120,00 €

30.9.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ PATRIOT Corporation spol. s r. o.

Dodávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky

Dodávateľ - IČO 36656038

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e mailov a upozornení do aplikácií a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčnej zmluve

31.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART

31.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo

31.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mlynky

Objednávateľ - Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky

Objednávateľ - IČO 00329371

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy