Preskočiť na obsah

Partnerské obce

Aj na území Maďarska sa nachádza obec rovnakého mena ako naša – Mlynky. V maďarskom jazyku Pilisszentkereszt. Je to obec v ktorej žije významná komunita Slovákov a je vlastne strediskom Slovákov v Maďarsku.
Aj napriek tomu,že vieme o sebe už niekoľko rokov doteraz sme nedokázali nadviazať vzájomné kontakty pre lepšie spoznanie života Slovákov v Maďarsku a tiež ponúknuť im pohľad na život v našej obci.
Až teraz v tomto roku v polovici apríla k nám zavítali zástupcovia Slovenskej menšiny v Maďarsku z obce Mlynky.Počas ich návštevy sa im venoval hlavne starosta našej obce a tiež niektorí poslanci.Naši hostia boli s návštevou a privítaním veľmi spokojní a hneď následne pozvali našich občanov na návštevu maďarskej obce Mlynky v termíne od 25.mája t.r.keď sa Slováci žijúci v Mlynkoch a okolitých obciach Maďarska stretávajú na tradičnom výstupe na horu Piliš,kde sa spoločne zabávajú.
Takže v uvedenom termíne odišla skupina našich občanov na návštevu do Maďarska a zúčastnila sa tiež výstupu na horu Piliš. Tento začiatok spoznávania,kontaktov a spolupráce by sa časom mohol výrazne zintenzívniť na čom majú záujem obidve strany.