Inventarizačná komisia :

Predseda komisie : Mariana Horká
Členovia komisie : Bc. Anna Krištofčová, Ľubomíra Tokarčíková

Zbor pre občianske záležitosti : Mariana Horká


Zverejnené 9. augusta 2022.
Upravené 29. novembra 2022.