Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Spišská Nová Ves

Región

Spišský

Počet obyvateľov

483

Rozloha

2505 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1850

Symboly obce

Erb obce

Obec Mlynky združuje, ako najvýznamnejšie banícke centrum, 7 starých baníckych osád v južnej časti bývalého rozsiahleho chotára slobodného baníckeho mesta Spiš. Nová Ves. Lokalizované sú pozdĺž horného toku rieky Hnilec. Patria sem osady Biele Vody, Havrania dolina, Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. V celom území sa nachádzali početné bane na ťažbu železných a medených rúd. V ich blízkosti boli vyťažené rudy ručne triedené, zhutňované a spracované v hámroch v údolí Hnilca. Koncom 19. stor. prevládalo ťažba Fe-rúd žilného ložiska Filip a mesomatického sideritu ložiska Zuzana. V tom čase Coburgové závody v centre Mlyniek postavili pražiace pece, z ktorých sa obohatené Fe-rudy dopravovali do železnej huty v Stratenej a Dobšinej. V oblasti Rakovca a Sýkavky sa ťažili medené a ortuťové rudy. V samostatnej obci Dedinky s osadou Dobšinská Maša má taktiež bohatú banícku tradíciu ťažba železných, medených a nikel-kobaltových rúd. Obec vznikla spojením starých baníckych osád Imrichovce a Štefanovce, spomínaných už v roku 1380.

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
 • Turistická ubytovňa **, *
 • Pošta
 • Knižnica
 • Káblová televízia
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Vlaková zastávka
 • Základná škola
 • Materská škola

Sídelný útvar Mlynky sa skladá z miestnych častí Palcmanská MašaBiele VodyProstredný HámorHavrania DolinaMlynkyRakovec Sykavka.

Sídlo a jeho katastrálne územie je kvalifikované ako oblasť turizmu s medzinárodným významom.

 • Prostredný Hámor
  • Hlavná funkcia :
   • medzinárodné stredisko cestovného ruchu.
  • Charakteristika :
   • prirodzené centrum nmikroregiónu Mlynky a južnej časti územia Slovenského raja,
   • centrum samosprávy.
  • Vybavenosť :
   • ubytovacie a stravovacie kapacity (Školiace stredisko ÚPSVaR, ubytovanie na súkromí, rekreačné zariadenia, Motorest Hámor),
   • zariadenia maloobchodu a komunálnych služieb,
   • kultúrno – spoločenské zariadenie,
   • zdravotné zariadenie,
   • služby motoristom
  • Turistická infraštruktúra :
   • lyžiarsky areál Kruhová – zjazdové lyžovanie,
   • turistická magistrála E 8 Cesta hrdinov SNP,
   • Hnilecká cyklomagistrála,
   • turistické značené trasy,
   • Gotická cesta,
   • značená a upravovaná lyžiarska turistická trasa,
   • futbalové ihrisko, tenisové kurty
 • Biele Vody
  • Hlavná funkcia :
   • medzinárodné stredisko cestovného ruchu.
  • Charakteristika :
   • rekreačné stredisko s nadštandartným prírodným potenciálom,
   • regionálne preventívno – rehabilitačné stredisko.
  • Vybavenosť :
   • ubytovacie a stravovacie zariadenia (hotel Geravy), ubytovanie na súkromí, zariadenie maloobchodu,
   • školské zariadenia, detský domov, reedukačný ústav.
  • Turistická infraštruktúra :
   • areál zjazdového lyžovania s mechanickým zasnežovaním a možnosťou
    večerného lyžovania,
   • areál bežeckého lyžovania,
   • značené turistické trasy (náučný chodník do Zejmarskej rokliny),
   • cyklotrasa,
   • značené a upravované lyžiarske turistické trasy,
   • prírodné atraktivity.
 • Palcmanská Maša
  • Hlavná funkcia :
   • medzinárodné stredisko cestovného ruchu.
  • Charakteristika :
   • rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Palcmanská maša,
   • podniková rekreácia.
  • Vybavenosť :
   • ubytovacie a stravovacie zariadenia (penzión Salamander, turistická
    ubytovňa Nita, rekreačné zariadenia podnikov, ubytovanie na súkromí).
  • Turistická vybavenosť :
   • vodná nádrž Palcmanská maša,
   • značené turistické trasy,
   • Hnilecká cyklomagistrála,
   • značené a upravované lyžiarske turistické trasy,
   • volejbalové ihrisko, detské ihrisko.
 • Mlynky
  • Hlavná funkcia :
   • medzinárodné stredisko cestovného ruchu.
  • Charakteristika :
   • vidiecke sídlo pri vodnej nádrži Rakovec.
  • Vybavenosť :
   • kultúrno – spoločenské zariadenie,
   • škola v prírode,
   • ubytovanie na súkromí.
  • Turistická infraštruktúra :
   • Hnilecká cyklomagistrála,
   • turistické značené trasy,
   • Gotická cesta,
   • značená a upravovaná lyžiarska turistická trasa.
 • Havrania Dolina
  • Hlavná funkcia :
   • medzinárodné stredisko cestovného ruchu.
  • Charakteristika :
   • vidiecke sídlo.
  • Vybavenosť :
   • ubytovacie zariadenia (penzión, chata Štefana),
   • ubytovanie na súkromí.
  • Turistická infraštruktúra :
   • cyklotrasy,
   • značená a upravovaná lyžiarska turistická trasa,
   • turistické značené trasy.
 • Rakovec
  • Charakteristika :
   • vidiecke sídlo v horskom prostredí.
  • Vybavenosť :
   • ubytovacie zariadenia,
   • ubytovanie na súkromí.
  • Turistická infraštruktúra :
   • Hnilecká cyklomagistrála,
   • turistické značené trasy.
 • Sykavka
  • Charakteristika :
   • vidiecke sídlo v horskom prostredí využívané pre chalupárstvo a vidiecku
    turistiku.
  • Vybavenosť :
   • ubytovanie na súkromí.
  • Turistická infraštruktúra :
   • Hnilecká cyklomagistrála,
   • turistické značené trasy.