Preskočiť na obsah

Oddelenie všeobecnej správy

Oddelenie všeobecnej správy :

Bc.Anna Krištofčová

Vedúca kancelárie

053/4493209 ; 0902 734 722

agenda: 
miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, overovanie, pokladnica obce, obecná administratíva