Preskočiť na obsah

VZN 1-2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky pre školský rok 2019-2020