VZN 2/2022 o určení miesta času zápisu deti do 1. ročníka ZŠ

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy