Zásady odmeňovania poslancov, neposlancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Mlynky

Zverejnené
2. decembra 2022
Kategória

Prílohy