Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku – pozemku do majetku Obce: