Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené
22. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2023 − 5. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 03/2023

Prílohy