Odpadové hospodárstvo

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Mlynky

Zber jedlých olejov a tukov

Ročné výkazy o komunálnom odpade

Zverejnené 9. augusta 2022.
Upravené 12. augusta 2022.