VZN 7-2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy