Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Mlynky.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

6.10.2022